Hoeveel hulpverleners heb je nodig?

Vaak krijgen we de vraag hoeveel hulpverleners nodig zijn in een bedrijf. En welke opleiding moeten ze daarvoor volgen.

Photo by Mat Napo

De wet:

In het KB van 15 december 2010 staat:
De werkgever stelt de volgende maatregelen vast :


1° hij werkt de procedures van eerste hulp uit volgens de voorschriften van het intern noodplan;
2° hij bepaalt welke middelen noodzakelijk zijn voor de organisatie van de eerste hulp;
3° hij bepaalt het aantal werknemers dat moet ingezet worden voor de organisatie van de eerste hulp en de kwalificaties waarover zij dienen te beschikken;
4° hij bepaalt de specifieke risico's verbonden aan zijn activiteiten, waarvoor de hulpverleners hetzij de basiskennis en -vaardigheden inzake eerste hulp, hetzij deze basiskennis en -vaardigheden aangevuld met de specifieke kennis en vaardigheden moeten verwerven.

De wet geeft een basis waarop de werkgever moet verder werken. De beslissingen over het aantal hulpverleners en hun opleiding moet dus beslist worden door de werkgever. Omdat de wet nogal theoretisch is, bestaat er gelukkig een schematisch hulpmiddel opgesteld door Co-prev. (www.co-prev.be

Nog wat side notes:

  • Een aangeduid persoon volgt best 3-jaarlijks een EHBO initiatie van 4u. Die opleiding is wettelijk niet verplicht, het gaat hier om een advies.
  • Een hulpverlener heeft een volledige basisvorming gevolgd van 16u inclusief evaluatie. Nadien moet de hulpverlener verplicht elk jaar een bijscholing (4u) volgen. Gebeurt dit niet, dan vervalt het brevet.
  • Bij het kiezen van kandidaat hulpverleners hou je best nog rekening met volgende zaken:
  • Er moeten hulpverleners zijn gedurende de ganse werkperiode. Werk je met een ploegensysteem moet je goed nadenken over de verdeling van hulpverleners.
  • De af te leggen afstanden worden best ook in kaart gebracht. Ook daar is een mooie verspreiding aan te raden.
  • De hulpverlener moet in de mogelijkheid zijn om zijn werkpost te verlaten.
  • Werken er veel contractoren in het bedrijf dan moet daar ook rekening mee houden worden.

Hulp nodig bij het organiseren van de nodige opleidingen? 
Opleidingscentrum

Act Now heeft een breed gamma aan opleidingen. Van de basisopleiding

(16u), tot initiatiecursussen, opfrismodules, enz.Alle opleidingen kunnen we aanpassen naar gelang jullie vraag/noden. 

Aantal werknemers

1-19

20-499

>500

GROOT RISICO (vb. bouw, scheikundige sector, staalindustrie,…)

Aangeduide personen

Minimaal 50% van de werknemers

OF

Minimum 1

Hulpverleners

Minimum 1 per begonnen schijf van 20

Minimum 1 per begonnen schijf van 20

Verpleegkundigen

1 (vanaf 200)

Minimum 1 per begonnen schijf van 500

GEMIDDELD RISICO (vb. atelier, assemblagebedrijf,…)

Aangeduide personen

Minimum 1

Hulpverleners

Minimum 1 per begonnen schijf van 50

Minimum 1 per begonnen schijf van 50

Verpleegkundigen

Minimum 1 per begonnen schijf van 1000

BEPERKT RISICO (vb. kantoren,…)

Aangeduide personen

Minimum 1

Hulpverleners

Minimum 1 per begonnen schijf van 50

Minimum 1 per begonnen schijf van 50

Verpleegkundigen

Minimum 1 per begonnen schijf van 1000

U wenst meer informatie?

Laat gerust je gegevens achter onderstaand en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.