Contractvoorwaarden Act Now! Opleidingen

Art. 1 Inschrijven

Art. 1.1 Inschrijven voor een opleiding via ons open aanbod of voor een e-learning gebeurt via het daartoe voorziene inschrijvingsformulier (zie website www.actnow-opleidingen.be ). Als u ons dit inschrijvingsformulier toestuurt is uw inschrijving definitief. U ontvangt hiervan ook een automatische bevestiging.

Art. 1.2 Inschrijving voor een opleiding bij u ter plaatse gebeurt via een getekende offerte die u ontvangt via onze CRM (Teamleader). Van zodra u deze tekent is uw inschrijving definitief.

Art. 2 Annuleren & herplanning

In Company opleiding (=inhouse bij de klant)

Annuleren – in company opleiding

Art. 2.1 in het geval van annulatie, dient deze schriftelijk (uitsluitend per mail naar info@actnow-opleidingen.be) te gebeuren.

Art. 2.5 Een kosteloze annulatie is mogelijk tot 4 weken voor de aanvangsdatum.

Art. 2.2 voor een annulatie vanaf de 30e dag tot 15 dagen voor aanvang van de opleiding, rekenen we 50% aan

Art. 2.3 voor een annulatie vanaf de 14e dag voor aanvang van de opleiding rekenen we 100% aan van de totaalprijs.

Herplanning – in company opleiding

Art. 2.4 In het geval van een herplanning dient deze schriftelijk (uitsluitend per e-mail naar info@actnow-opleidingen) te gebeuren.

Art.2.5 Een kosteloze herplanning is mogelijk tot 2 weken voor de aanvangsdatum.

Art. 2.6 voor een herplanning vanaf de 14e dag tot 8 dagen voor aanvang van de opleiding, rekenen we 50% aan van de totaalprijs.

Art. 2.7 voor een herplanning vanaf de 7e dag voor aanvang van de opleiding dan rekenen we 100% aan van de totaalprijs.

Art. 2.8 een herplanning is steeds het gevolg van overmacht en moet ook met een bewijs gestaafd kunnen worden.

Onder overmacht verstaan we enkel volgende redenen: collectieve staking, sluiting wegens arbeidsongeval, volledig bedrijf in quarantaine of minstens 50% van de deelnemers die ‘out’ is wegens ziekte of quarantaine.
Hieronder valt dus niet: beslissing van management/ werkgever om de opleiding te verplaatsen of de afwezigheid/quarantaine van enkele deelnemers van de opleiding (minder dan 50% van de voorziene deelnemers) alsook alle andere situaties die niet vallen onder overmacht.

Bij ziekte dienen wij, uitsluitend schriftelijk en via info@actnow-opleidingen.be, binnen de 24 uur na start van de desbetreffende opleiding op de hoogte gebracht te worden.
Het bewijsstuk dienen we, schriftelijk en via info@actnow-opleidingen.be, binnen de 48 uur na de start van de desbetreffende opleiding te ontvangen.

Art. 2.9 Bij een geldige herplanning is de klant verantwoordelijk om ten laatste binnen de 4 weken na initiële contactname omtrent herplanning, contact op te nemen met ACT NOW opleidingscentrum om in samenspraak een nieuwe datum te bepalen.

Art. 2.10 De finale nieuwe opleidingsdatum (datum waarop opleiding doorgaat in bedrijf) dient te vallen in de periode van maximaal 5 maand na eerste contactname omtrent herplanning.

Art. 2.11 Indien de klant geen contact opneemt en/of de opleiding niet laat doorgaan binnen de periode van 5 maand na eerste contactname omtrent herplanning, dan zal de klant deze opleiding gefactureerd krijgen.

Art. 2.12 Act Now opleidingen behoudt zich het recht om te allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval worden alle reeds uitgevoerde betalingen binnen de vijf werkdagen teruggestort.

Open opleiding

Annuleren – open opleiding

Art. 2.13 in het geval van annulatie, dient deze schriftelijk (uitsluitend per mail naar info@actnow-opleidingen.be) te gebeuren.

Art. 2.14 Een kosteloze annulatie is mogelijk tot 15 dagen voor de aanvangsdatum.

Art. 2.15 voor een annulatie vanaf de 14e dag voor aanvang van de opleiding rekenen we 100% aan van de totaalprijs.

Herplannen – open opleiding

Art. 2.16 In het geval van een herplanning dient deze schriftelijk (uitsluitend per e-mail naar info@actnow-opleidingen) te gebeuren.

Art.2.17 Een kosteloze herplanning is mogelijk tot 2 weken voor de aanvangsdatum.

Art. 2.18 voor een herplanning vanaf de 14e dag voor aanvang van de opleiding dan rekenen we 100% aan van de totaalprijs.

Art. 2.19 een herplanning is steeds het gevolg van overmacht en moet ook met een bewijs gestaafd kunnen worden.

Onder overmacht verstaan we enkel volgende redenen: collectieve staking, sluiting wegens arbeidsongeval, volledig bedrijf in quarantaine of minstens 50% van de deelnemers die ‘out’ is wegens ziekte of quarantaine.
Hieronder valt dus niet: beslissing van management/ werkgever om de opleiding te verplaatsen of de afwezigheid/quarantaine van enkele deelnemers van de opleiding (minder dan 50% van de voorziene deelnemers) alsook alle andere situaties die niet vallen onder overmacht.

Bij ziekte dienen wij, uitsluitend schriftelijk en via info@actnow-opleidingen.be, ten laatste 24 uur na start van de desbetreffende opleiding op de hoogte gebracht te worden.
Het bewijsstuk dienen we, schriftelijk en via info@actnow-opleidingen.be, ten laatste 48 uur na de start van de desbetreffende opleiding te ontvangen.

Art. 2.20 Bij een geldige herplanning is de klant verantwoordelijk om ten laatste binnen de 4 weken na initiële contactname over herplanning, contact op te nemen met ACT NOW opleidingscentrum om in samenspraak een nieuwe datum te bepalen.

Art. 2.21 De finale nieuwe opleidingsdatum (datum waarop opleiding doorgaat in bedrijf) dient te vallen in de periode van maximaal 5 maand na eerste contactname omtrent herplanning.

Art. 2.22 Als de klant geen contact opneemt en/of de opleiding niet laat doorgaan binnen de periode van 5 maand na eerste contactname over herplanning, dan zal de klant deze opleiding gefactureerd krijgen.

Art. 2.23 Act Now opleidingen behoudt zich het recht om te allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval worden alle reeds uitgevoerde betalingen binnen de vijf werkdagen teruggestort.

e-learning

Art. 2.24 Inschrijven voor een opleiding via e-learning gebeurt via het daartoe voorziene inschrijvingsformulier (zie website www.actnow-opleidingen.be ). Als u ons dit inschrijvingsformulier toestuurt is uw inschrijving definitief. U ontvangt hiervan ook een automatische bevestiging.

Art.2.25 Na de inschrijving ontvangt de klant een automatische bevestiging en daarna een factuur. Na ontvangst van betaling ontvangt u de logingegevens. Bij dit traject is een tussenkomst via KMO portefeuille niet mogelijk.

Art. 2.26 De inschrijvingsdatum van de e-learning telt als aanvangsdatum van de opleiding.

Art. 2.27 de deelnemer krijgt standaard 2 weken de tijd om de e-learning te doorlopen. Deze periode van 2 weken begint te lopen van zodra de deelnemer zijn login verkrijgt.

Art. 2.28 ACT NOW volgt de online activiteit op. Indien de klant de e-learning niet aanvat, of stilvalt, dan zal ACT NOW de klant hieromtrent herinneren via mail.

Indien de klant na herhaaldelijke herinneringen (minstens 2) nog steeds zijn activiteit niet verder aanvat/ opstart, dan behoudt ACT NOW zich het recht om de login te schrappen. Een nieuwe login verkrijgen is dan enkel mogelijk mits nieuwe betaling.

Annuleren - -elearning

Art. 2.29 in het geval van annulatie, dient deze schriftelijk (uitsluitend per mail naar info@actnow-opleidingen.be) te gebeuren.

Art. 2.30 Annulatie kan t.e.m. 7 dagen na de inschrijvingsdatum.
Art. 2.31 voor een annulatie vanaf de 8e dag na inschrijvingsdatum rekenen we 100% aan van de totaalprijs.

Herplanning - elearning

Art. 2.32 In het geval van een herplanning dient deze schriftelijk (uitsluitend per e-mail naar info@actnow-opleidingen) te gebeuren.

Art. 2.33 een herplanning is steeds het gevolg van overmacht en moet ook met een bewijs gestaafd kunnen worden.

Onder overmacht verstaan we enkel volgende redenen: collectieve staking, sluiting wegens arbeidsongeval, volledig bedrijf in quarantaine of minstens 50% van de deelnemers die ‘out’ is wegens ziekte of quarantaine.
Hieronder valt dus niet: beslissing van management/ werkgever om de opleiding te verplaatsen of de afwezigheid/quarantaine van enkele deelnemers van de opleiding (minder dan 50% van de voorziene deelnemers) alsook alle andere situaties die niet vallen onder overmacht.

Bij ziekte dienen wij, uitsluitend schriftelijk en via info@actnow-opleidingen.be, ten laatste 24 uur na start van de desbetreffende opleiding op de hoogte gebracht te worden.
Het bewijsstuk dienen we, schriftelijk en via info@actnow-opleidingen.be, ten laatste 48 uur na de start van de desbetreffende opleiding te ontvangen.

Art. 2.34 in geval van een herplanning, dient de klant eerst de openstaande factuur te betalen, om dan in samenspraak een nieuwe periode in te plannen.

Art. 2.35 Bij een geldige herplanning is de klant verantwoordelijk om ten laatste binnen de 4 weken na initiële contactname over herplanning, contact op te nemen met ACT NOW opleidingscentrum om in samenspraak een nieuwe datum te bepalen.

Art. 2.36 De finale nieuwe opleidingsdatum (datum waarop opleiding doorgaat in bedrijf) dient te vallen in de periode van maximaal 5 maand na eerste contactname omtrent herplanning.

Art. 2.37 Act Now opleidingen behoudt zich het recht om te allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval worden alle reeds uitgevoerde betalingen binnen de vijf werkdagen teruggestort.

Art.3 Betaling

Art. 3.1 De factuur is betaalbaar 2 weken na factuurdatum.

Art 3.2 Bij een niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 50 euro.

Art 3.3 Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Kortrijk.

Art 3.4 De attesten worden pas verstuurd na betaling van de factuur

Art.4 Geldigheidsduur Offerte

Art. 4.1 De offerte blijft 2 weken geldig na verzenddatum.

Art. 5 Organisatie

Art. 5.1 De cursist neemt kennis van het feit dat Act Now opleidingen, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële, als lichamelijke-), veroorzaakt door ongevallen voor, tijdens of na de lessen.

Art. 5.2 Tekortkomingen van Act Now opleidingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld (staking, onverwachte file, plotse ziekte, ...) en geven de klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Art. 5.3 Na elke opleiding zal iedere klant bevraagd worden naar de tevredenheid. Wij vragen hier vrijblijvend een testimonial. Logo’s kunnen standaard op onze website geplaatst worden. Indien de klant dit niet wenst kan hij via een simpel verzoek via mail vragen om het logo of bedrijfsnaam van de website te halen.

Art. 6 Defecten (heftruck, hoogtewerker, enz..)

Indien de machines technisch niet in orde ogen volgens de wettelijke verplichtingen kan onze lesgever ten allen tijde weigeren om de opleiding voort te zetten. In dit geval factureren we toch een volledige sessie.

Art. 7 Taal

Art. 7.1 De standaardtaal van de opleiding is Nederlands. Het boeken van opleidingen in andere talen is mogelijk (NL/FR/ENG) mits dit expliciet aangegeven wordt door de klant bij inplanning

Art. 7.2 Een opleiding gaat door in 1 taal (standaard in het Nederlands, ofwel diegene waarin de opleiding werd geboekt), het is voor de lesgever onmogelijk om op hetzelfde moment, meerdere talen te combineren.

Art. 7.3 Indien de deelnemers de taal van de opleiding onvoldoende/ niet machtig zijn, dan kan de lesgever beslissen om deze opleiding te annuleren/ niet te laten doorgaan. Deze ingeboekte sessie(s) zullen gefactureerd worden naar de klant.

Art. 9 Persoonsgegevens die wij verwerken

ACT NOW verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Straat, nummer, bus
 • Locatiegegevens
 • BTW nummer
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Door het invullen van hun gegevens op het contactformulier, verstrekken de gebruikers toelating aan deze applicatie om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen, of ieder ander soort vraag.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:
Analytics

De diensten vermeld in dit hoofdstuk laten de eigenaar toe om webverkeer te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen.

Google Adwords conversietracking (Google)

Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google, Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze website.Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik. verwerkingslocatie: VS - Privacy Policy

Google Analytics (Google)

Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten.

Google kan mogelijks de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.

Verwerkingslocatie: VS - Privacy Policy - Opt Out

Remarketing en Behavioral Targeting

Deze diensten laten toe aan deze website en haar partners om het adverteren te informeren, optimaliseren en dienen op basis van eerder gebruik van deze website door de gebruiker.

Deze activiteit wordt uitgevoerd via het opsporen van gebruiksgegevens en door het gebruik van cookies, informatie die wordt doorgegeven aan de partners die de activiteiten van remarketing en behavioral targeting beheren.

AdWords Remarketing (Google)

AdWords Remarketing is een dienst voor Remarketing en Behavioral Targeting verstrekt door Google Inc., die de activiteit van deze website linkt met het Adwords advertentienetwerk en de doubleclick cookie.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.

Verwerkingslocatie: VS - Privacy Policy - Opt Out

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@actnow-opleidingen.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

ACT NOW verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om gepersonaliseerde services te kunnen bieden
 • Offertes en boekhoudkundige documenten op te kunnen maken
 • Het personaliseren van advertenties
 • De cookies kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties

ACT NOW analyseert je gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren

HOE LANG EN WAAR WE GEGEVENS BEWAREN

ACT NOW zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn bedraagt 7 jaar. Gegevens worden bewaard in België.

DELEN MET ANDEREN

Act Now verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Er wordt steeds gewaakt of het verwerken van identificeerbare persoonsgegevens binnen de EER kan (zoals onze hosting partij). Wanneer er toch een overdracht gaat plaatsvinden buiten de EER, dan wordt er steeds nagekeken op welke manier passende waarborgen kunnen geïmplementeerd worden

Via volgende organisatie vindt er een overdracht plaats buiten de EER.

 • Google Analytics – USA (Standaard contractuele clausules)

https://policies.google.com/technologies/partner-sites (personaliseren van advertenties op basis van uw data en cookies)

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

ACT NOW gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ACT NOW gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Het activeren van cookies of het intrekken van de toestemming rond het gebruik van cookies kan eenvoudig zelf worden uitgevoerd via jouw webbrowser:

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@actnow-opleidingen.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. ACT NOW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGING

ACT NOW neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@actnow-opleidingen.be. Klacht indienen via de Privacycommissie is mogelijk.

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. We vragen je daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

U wenst meer informatie?

Laat gerust je gegevens achter onderstaand en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.